LAATSTE NIEUWS

Giften eerste kwartaal 2017

We zijn superblij dat het aantal vaste giften is toegenomen tot ongeveer 1800 euro per maand!!!! Ook in Brazilië hebben we een aantal maatregelen kunnen nemen die positief aan het uitpakken zijn.  Echter het geheel aan giften was veel minder dan onze uitgaven waardoor de financiële situatie heel erg kritisch is geworden omdat we eind vorige jaar en begin dit jaar heel hard zijn ingelopen op reserves. We weten op dit moment niet hoe het de komende maanden moet gaan en willen u vragen om het prachtige levensveranderende werk onder Braziliaanse verslaafden te (blijven) steunen!

maandgrafiek-31-03-2017

Bezuinigingen!!!

De laatste tijd hebben we een aantal bezuinigen kunnen realiseren. Het personeel is daar actief in betrokken. Eén van de begeleiders van het centrum kwam op het lumineuze idee om een dubbel waterleidingsysteem aan te leggen. Zo gezegd zo gedaan! De keuken werd appart aangesloten op het waterleidingnet en het sanitair werd aangesloten op de pomp die bodemwater oppompt wat eerder.  Het bodemwater wordt nu naast de tuin gebruikt om te douchen en om de wc´s door te trekken.

Groot was onze vreugde toen de eerste waterrekening kwam na de verandering! Bijna (75% !!!) lager (!!!).

foto-1

 

Hier doen we het voor

Het is altijd een prachtig moment om de gasten hun certificaat te overhandigen nadat ze hun behandeling met succes hebben afgerond. Een moment waarop we altijd terugkijken naar hoe ze binnenkwamen en wat er veranderd is in hun leven. Een moment waarop we ze weer terug mogen geven aan de maatschappij en hun familie. Voor dit moment doen we het!

Aktiedag

Vandaag (17/12) was het bijzonder leuk op het terrein van Água Viva! De buurtkinderen konden spelen en spelletjes doen en aan het einde van de middag vond een verloting plaats van enkele meubelen en huishoudelijke appartatuur. In de voorafgaande weken waren door familie van gasten en medewerkers van Água Viva de loten verkocht om te helpen bij de extra uitgaven aan het einde van het jaar. Enkele gasten in de laatste fase hielpen mee met de organisatie in het kader van hun reintergratie!

Hier wat fotos van deze leuke middag!

Donaties uit Brazilië nemen toe!

Éen van onze medewerkers investeert structureel in het benaderen van mensen en bedrijven voor donaties. Dit heeft al resultaten opgeleverd! Brazilianen geven niet graag geld maar wel makkelijker in natura. We krijgen veel groente en fruit gehad, een big en een haan, bonen, kortingen op de  verplichte onkruidbestrijding en koffie, een waterbak en enkele andere zaken. We geloven dat als we hier in blijven investeren in Brazilië een grote groep aan donateurs gaat ontstaan.

Donaties

Resultaat actie 2015

Aktie 31-12-2015Wat een mooi plaatje omdat er een wonder achter zit! Op 31 december 2015 ontvingen we een gift van 150 euro waarmee bijna exact het bedrag van 35.000 euro compleet werd gemaakt. Het bedrag wat nodig was om het centrum voor verslavingszorg in 2015 open te kunnen houden. Het bedrag wat nodig was om veel mensen zonder veel bestaansmiddelen een kans te geven op een leven zonder verslaving!

Graag willen we iederen GEWELDIG BEDANKEN die ruimhartig heeft gegeven!!

 

 

Betrekken braziliaanse kerken

Jardim de Deus-kleinEen van onze  wensen is een grotere betrokkenheid vanuit Brazilie bij het centrum voor verslavingszorg. We zijn samen met hetbraziliaanse  bestuur gestart om eenmaal per maand een kerk te bezoeken en daar het werk te presenteren middels videos, getuigenissen van ex-verslaafden, informatie en het brengen van een woord. Zondag 7 november hebben we 2 presentaties gegeven in de kerk van Pr. Junior die deel uitmaakt van het bestuur. Het resultaat was geweldig: verschillende nieuwe persoonlijke sponsors, de kerk gaat een sponsormaaltijd organiseren en binnenkort komt een team van de kerk een middag voetballen op het centrum!

Studiedag drugspreventie

Afgelopen donderdag 29 oktober hebben we deelgenomen aan een studiedag over vooral drugspreventie georganiseerd door het secretariaat voor drugsproblematiek van de staat Minas Gerais. We hadden verwacht dat het vooral een politiek evenemt zou worden maar het was vooral inhoudelijk wat erg leerzaam was. Ondanks dat het niet politiek was werd wel duidelijk dat er bij de nieuwe overheid op dit moment weinig beweging is om te investeren in behandelplekken wat ons zorgen geeft.Omid1

Een kippenschuur?

frango-de-corte

We zijn in een beginnend gesprek met een grote kippenslachterij uit de regio om te bekijken of we bij het centrum voor verslavingszorg een schuur kunnen bouwen om kippen te mesten. Daarmee zouden we  kunnen zorgen voor alternatieve inkomsten (verminderde afhankelijkheid van giften en subsidies) en een goed bestede arbeidstherapie.

We maken steeds meer gebruik van het systeem van sociale zorg

INSSSinds enkele maanden zijn we gestart om verslaafden met een arbeidsverleden te laten keuren om in aanmerking te komen voor een zorguitkering. Logistiek is dit ingewikkeld omdat de mensen maandelijks gekeurd moeten worden in een andere stad. Maar het loont de moeite: we hebben hiermee het percentage wat de eigen client/familie bijdraagd  aan de behandeling kunnen opvoeren!