User comments

MEER WETEN

HOE WERKT HET CENTRUM?
Het centrum functioneert op een eenvoudige maar effectieve manier. Er is capaciteit om circa 24 mensen op te vangen. Deze mensen doorlopen een programma dat afhankelijk van hun persoonlijke ontwikkeling tussen de 5 en 6 maanden duurt. We hebben een team van 6 mensen die de dagelijkse begeleiding en zorg geeft. Een aantal vrijwilligers helpt mee invulling te geven aan het intensieve programma. Daarnaast worden de gasten ondersteund door een psycholoog, maatschappelijk werker en een voedingsdeskundige. In het dagelijkse programma zijn o.a. de volgende activeiten opgenomen: groepstherapie, individuele therapie, muziektherapie, creatieve therapie, sport, thema bijeenkomsten, meditatie, kerkdiensten, huishoudelijke taken en ontspanning.

ZELFVOORZIENEND WORDEN
Op dit moment is het centrum voor verslavingszorg grotendeels afhankelijk van giften maar dat zal niet altijd zo blijven. Het beleid is dat het centrum voor verslavingszorg zelfvoorzienend wordt. Zelfvoorzienend betekent in dit geval dat het centrum voor de dagelijkse kosten (salarissen, levensonderhoud etc.) niet afhankelijk is van giften. Hoe zijn we daar mee bezig?

  • Door als het mogelijk is de familie van de cliënten om een financiële bijdrage te vragen of uitkering aan te vragen;
  • Door te zorgen dat we gelden kunnen krijgen van de overheid;
  • Door commerciële activiteiten verbonden aan het werk van Água Viva zoals bijvoorbeeld de meubelmakerij, verkoop van scharrelkippen;
  • Door het verwerven van eigen opbrengsten via de tuin en de dieren en door het maken van producten die verkocht kunnen worden (door de familie);
  • Door achter donaties in natura aan te gaan (dit neemt steeds meer toe!).